Kerken

Meet-Inn heeft een goede samenwerking met bijna 25 kerken in de regio. Dertien kerkgenootschappen participeren in Meet-Inn door gebed, financiële steun, de inzet van vrijwilligers en het doorverwijzen van gasten. Vertegenwoordigers uit een deel van deze participerende kerken vormen samen het algemeen bestuur (ab) van Meet-Inn.

Hervormde Gemeente Ede

Nederlands Gereformeerde Kerk De Proosdij Ede

Nederlands Gereformeerde Kerk De Pelgrim Ede

Baptistengemeente Siloam Ede

Baptistengemeente Op Doortocht Ede

Leger des Heils Korps ValleiStreek

www.korpsvalleistreek.legerdesheils.nl

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ede-Noord

www.ontmoetingskerk-ede.nl

Evangelische Gemeente De Schuilplaats Ede

www.schuilplaats.net

Evangelische Gemeente Jonah

www.egjonah.nl

Hervormde Gemeente Bennekom

www.hervormd-bennekom.nl

Gereformeerde Kerk Bennekom

www.brinkstraatkerk.nl

Hervormde Maranathagemeente Lunteren

www.maranathakerk.net