Kerken

Meet-Inn heeft een goede samenwerking met bijna 25 kerken in de regio. Dertien kerkgenootschappen participeren in Meet-Inn door gebed, financiële steun, de inzet van vrijwilligers en het doorverwijzen van gasten. Vertegenwoordigers uit een deel van deze participerende kerken vormen samen het algemeen bestuur (ab) van Meet-Inn.

Helpt u mee Meet-Inn onder de aandacht te brengen?
Dat waarderen we enorm! Om u hierbij te ondersteunen hebben we promotiemiddelen samengesteld. Deze kunt u hieronder downloaden:

Hervormde Gemeente Ede

Nederlandse Gereformeerde Kerken De Proosdij Ede

Nederlandse Gereformeerde Kerken De Pelgrim Ede

Baptistengemeente Siloam Ede

Baptistengemeente Op Doortocht Ede

Leger des Heils Korps ValleiStreek

www.korpsvalleistreek.legerdesheils.nl

Nederlandse Gereformeerde Kerken Ontmoetingskerk-Noord Ede

www.ontmoetingskerk-ede.nl

Evangelische Gemeente De Schuilplaats Ede

www.schuilplaats.net

Evangelische Gemeente Jonah

www.egjonah.nl

Hervormde Gemeente Bennekom

www.hervormd-bennekom.nl

Gereformeerde Kerk Bennekom

www.brinkstraatkerk.nl

Hervormde Maranathagemeente Lunteren

www.maranathakerk.net