Bestuur

Meet-Inn bestaat sinds 1988 en wordt bestuurd vanuit de Prot. Chr. Stichting “Meet-Inn”. Het secretariaat is te bereiken op secretariaat@meet-inn.nl en per post op het adres Notaris Fischerstraat 10, 6711 BC Ede.

 

Dagelijks bestuur

Wethouder Willemien Vreugdenhil, medeoprichter Ab Koskamp en voorzitter Klaas Koping bij de officiële heropening van Meet-Inn

John Brunekreeft – voorzitter
Martijn Gort – pr en communicatie
Dagmar van Heerde – secretaris
Gerrit van der Heijden – personeel en organisatie
Anne-Marie de Jong- contact met kerken
Dan Kool – gebouwen en beheer
Joost Verbakel – penningmeester

College van Advies:
Ab Koskamp en Edwin Laaglandwinder

Het werk van Meet-Inn wordt gedragen door de kerken in Ede. De kerken die participeren in Meet-Inn zijn vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van de stichting.

Steunfonds

De Stichting Steunfonds Meet-Inn int en beheert de financiële middelen die ten goede komen aan de Prot. Chr. Stichting “Meet-Inn”. Giften en legaten ter ondersteuning van Meet-Inn zijn welkom op bankrekening IBAN NL47RABO 0136 6719 18 t.n.v. Stichting Steunfonds Meet-Inn te Ede.

Beide stichtingen zijn door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).