Bestuur

Meet-Inn bestaat sinds 1988 en wordt bestuurd vanuit de Christelijke Stichting Meet-Inn. Het secretariaat is te bereiken op secretariaat@meet-inn.nl en per post op het adres Notaris Fischerstraat 10, 6711 BC Ede.

 

Dagelijks bestuur

Wethouder Willemien Vreugdenhil, medeoprichter Ab Koskamp en voorzitter Klaas Koping bij de officiële heropening van Meet-Inn

John Brunekreeft – voorzitter
Hong Kie The – secretaris
Anne-Marie de Jong – personeel en organisatie
Herbert Mombarg – contact met kerken
Dan Kool – gebouwen en beheer
Eline van ’t Wout – penningmeester

Het werk van Meet-Inn wordt gedragen door de kerken in Ede. De kerken die participeren in Meet-Inn zijn vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van de stichting.

Stichting Meet-Inn

De Christelijke Stichting Meet-Inn zet zich in om een gastvrije plek te bieden aan mensen die door omstandigheden een klein netwerk hebben, zich in een sociaal isolement voelen of die gewoon willen genieten van gezellige ontmoetingen.

Giften en legaten ter ondersteuning van Meet-Inn zijn welkom op bankrekening IBAN NL47RABO 0136 6719 18 t.n.v. Christelijke Stichting Meet-Inn te Ede.

De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).