ANBI-instelling

Meet-Inn wordt financieel gesteund door een trouwe kring van vrienden. Zij maken het werk van Meet-Inn mede mogelijk.

Vriend worden van Meet-Inn?

Stichting Meet-Inn en Stichting Steunfonds Meet-Inn zijn ANBI erkend. Uw giften zijn daardoor aftrekbaar voor de belasting.

ANBI-informatie

 • Statutaire naam: Protestants Christelijke Stichting Meet-Inn
 • RSIN: 9192803
 • Statutaire naam: Stichting Steunfonds Meet-Inn
 • RSIN: 801536558
 • Telefoonnummer: 0318-650187
 • E-mailadres: info@meet-inn.nl
 • Website: meet-inn.nl
 • Post- en bezoekadres: Notaris Fischerstraat 10, 6711 BC Ede
 • IBAN: NL47 RABO 0136 6719 18 t.n.v. Stichting Steunfonds Meet-Inn
 • Doelstelling en missie:
  Meet-Inn vervult een diaconale opdracht, namens de participerende kerken in de regio Ede. Vanuit deze opdracht wil Meet-Inn present zijn in de samenleving door een gastvrije plek te bieden aan mensen die door omstandigheden een klein netwerk hebben, zich in een sociaal isolement voelen of die gewoon willen genieten van gezellige ontmoetingen. Voor Meet-Inn zijn ontmoeting, ontspanning en ondersteuning de centrale thema’s, waaraan door een deskundig team van vaste medewerkers en vrijwilligers vorm en inhoud wordt gegeven. Waar dit voor de gasten wenselijk is, werken we bij het realiseren van de dienstverlening samen met andere organisaties. De medewerkers en bestuursleden van Meet-Inn doen hun werk vanuit een christelijke overtuiging. Zij doen dit vanuit het geloof dat God de mens heeft gemaakt om met elkaar te leven en zorg te hebben voor elkaar.
 • Hoofdlijnen Meerjarenbeleidsplan 2016-2019 (PDF):
  – Gasten ondersteunen zodat zij beter in staat zijn om de regie te nemen over hun eigen leven.
  – Doelgroep verbreden met ouderen, mensen vanuit andere culturen, etc.
  – Het grote aantal van ruim 120 vrijwilligers opnieuw organiseren en inrichten, zodat zij zelfstandig invulling kunnen en willen geven aan het primaire proces van Meet-Inn. De beroepskrachten worden toegerust om deze veranderende omstandigheden te ondersteunen en de vrijwilligers in hun nieuwe rol en taak te faciliteren.
  – De activiteiten en inspanningen van Meet-Inn op een betere en effectievere manier inbedden in de kerkelijke en diaconale organisaties waarmee Meet-Inn samenwerkt.
  – Werken aan een meer toekomstbestendige financiële basis door aanvullende vormen van financiering te onderzoeken en waar gewenst ook te implementeren.
  – In goede staat hebben en houden van het unieke pand aan de Notaris Fischerstraat en werken aan een verbetering van de klimaatbeheersing en het actualiseren van de inrichting.
 • Bestuur: zie pagina Bestuur.
 • Beloningsbeleid: De bestuursleden doen hun werk onbezoldigd, het professionele coördinatorenteam valt onder de CAO PKN.
 • Jaarverslag: Jaarverslag en jaarrekening 2018 (PDF)
 • Jaarplan: Jaarplan en begroting 2020 (PDF)