ANBI-instelling

Meet-Inn wordt financieel gesteund door een trouwe kring van vrienden. Zij maken het werk van Meet-Inn mede mogelijk.

Vriend worden van Meet-Inn?

Stichting Meet-Inn is ANBI erkend. Uw giften zijn daardoor aftrekbaar voor de belasting.

ANBI-informatie

 • Statutaire naam: Christelijke Stichting Meet-Inn
 • RSIN: 9192803
 • Telefoonnummer: 0318-650187
 • E-mailadres: info@meet-inn.nl
 • Website: meet-inn.nl
 • Post- en bezoekadres: Notaris Fischerstraat 10, 6711 BC Ede
 • IBAN: NL47 RABO 0136 6719 18 t.n.v. Christelijke Stichting Meet-Inn
 • Doelstelling en missie:
  Meet-Inn vervult een diaconale opdracht, namens de participerende kerken in de regio Ede. Vanuit deze opdracht wil Meet-Inn present zijn in de samenleving door een gastvrije plek te bieden aan mensen die door omstandigheden een klein netwerk hebben, zich in een sociaal isolement voelen of die gewoon willen genieten van gezellige ontmoetingen. Voor Meet-Inn zijn ontmoeting, ontspanning en ondersteuning de centrale thema’s, waaraan door een deskundig team van vaste medewerkers en vrijwilligers vorm en inhoud wordt gegeven. Waar dit voor de gasten wenselijk is, werken we bij het realiseren van de dienstverlening samen met andere organisaties. De medewerkers en bestuursleden van Meet-Inn doen hun werk vanuit een christelijke overtuiging. Zij doen dit vanuit het geloof dat God de mens heeft gemaakt om met elkaar te leven en zorg te hebben voor elkaar.
 • Hoofdlijnen Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 (PDF):
  – Een gestage groei van het aantal gasten met het streven in 2023 totaal minimaal 10.000 gasten te verwelkomen. Verruiming van de openingstijden zal hieraan mede moeten bijdragen.
  – De activiteiten en inspanningen van Meet-Inn sterker inbedden in de thans participerende kerken en de reeds bestaande contacten met stakeholders intensiveren.
  – Uitbreiden van kerken, stakeholders en particulieren die willen participeren in Meet-Inn.
  – Nieuwe initiatieven en innovaties creëren waarvoor gericht fondsen worden aangeschreven.
  – Duurzamer werken, gericht op het doorgeven c.q. hergebruik van materialen, op verantwoord koken en op het tegengaan van voedselverspilling.
  – Het toerusten van de vrijwilligers zodat zij (onder leiding van de betaalde krachten) een zelfstandige invulling kunnen geven aan het primaire proces van Meet-Inn.
  – Om aan de HACCP-wetgeving en aan een aantal wensen van het kookteam te blijven voldoen aantal aanpassingen in de keuken doorvoeren.
  – De coördinatoren en dagelijks bestuur zijn meer zichtbaar en aanwezig voor gasten en vrijwilligers.
 • Statuten (PDF).
 • Bestuur: zie pagina Bestuur.
 • Beloningsbeleid: De bestuursleden doen hun werk onbezoldigd, het professionele coördinatorenteam valt onder de CAO PKN.
 • Jaarverslag: Jaarverslag en jaarrekening 2023 (PDF)
 • Jaarplan: Jaarplan en Begroting 2023 (PDF)
 • Jaarplan: Jaarplan en Begroting 2024 (PDF)