“Dankbaar dat God ons bestaansrecht bevestigt”

Klaas Kopinga neemt afscheid

Na negen jaar neemt Klaas Kopinga afscheid als voorzitter van Stichting Meet-Inn. Met de vernieuwing van het inloopcentrum achter de rug is het een goed moment om af te treden. Samen met oudgediende Ab Koskamp vragen we Klaas hoe hij terugkijkt op zijn periode als bestuurslid.

Verbouwing

“Hoe ik erbij zit, zo vlak na de verbouwing? Nou, er kunnen bij zoiets allerlei onverwachte tegenvallers zijn, maar dat is bij de vernieuwing van Meet-Inn erg meegevallen. Dus dat was heel mooi”, constateert Klaas. “Het streven was steeds: Meet-Inn gaat hoe dan ook op 17 september weer open. Dan heb je een maand de tijd voor de verbouwing. En dat ging gewoon.”

Klaas Kopinga (rechts) in gesprek met Ab Koskamp
“Bij zo’n verbouwing kunnen er allerlei onverwachte tegenvallers zijn, maar dat is erg meegevallen”

Jongerencentrum

Samen met Ab Koskamp, Meet-Inner van het eerste uur, blikt Klaas terug op zijn maar liefst negen jaren voorzitterschap. “Klaas begon in 2010 als voorzitter. Maar voor die tijd hebben we ook al weleens gesprekken gehad, bijvoorbeeld op momenten dat Meet-Inn het moeilijk had”, vertelt Ab. Ze kennen elkaar al veel langer. Ooit waren ze allebei betrokken bij twee initiatieven van Youth for Christ, een opvangcentrum in Utrecht en het jongerencentrum De Steiger in Zeist. “Zo’n jongerencentrum hadden we in gedachten toen we 31 jaar geleden met Meet-Inn begonnen”, zegt Ab.

“Als gasten met de feestdagen in Meet-Inn zijn en het goed hebben, dat is prachtig”

Plezier, voldoening en waardering zijn de woorden die Klaas in gedachten heeft als hij terugkijkt op de jaren dat hij aan Meet-Inn verbonden was. “Waar ik het meest van geniet, is als we met de feestdagen open zijn. Dat zijn dagen die voor gasten heel lastig kunnen zijn. Maar als ze dan in Meet-Inn zijn en het daar goed hebben, dat is prachtig.”

Mooie belevenis

Moet hij er één bijzonder moment uit pikken, dan is het voor Klaas toch het 25-jarig jubileum. “Dat is nu zes jaar geleden. We hebben toen een ‘doe een wens’-actie met gasten gedaan. Daar ging zoveel individuele waardering van uit naar de gasten. Bijzonder om te zien dat mensen graag ergens een high tea wilden meemaken. Zouden ze dat zelf organiseren, dan konden ze het onderling moeilijk gezellig houden. Maar met hulp van vrijwilligers werd het een mooie belevenis. En zo waren het allemaal heel basale wensen die we binnenkregen. Wat heb ik ervan genoten dat we dat voor mensen konden betekenen.”

Erkenning

Een ander mooi moment was toen Meet-Inn alsnog in aanmerking kwam voor subsidie van de gemeente Ede. Dat ging niet vanzelf, vertelt Klaas. “Hun standpunt was eerst: we willen best subsidie geven, maar dan moeten jullie een buurtcentrum worden. Daarvan hebben wij als bestuur toen gezegd: dat doen we niet, we laten onze eigen identiteit niet los.”

Uiteindelijk lukte het dat standpunt omgebogen te krijgen en werd Meet-Inn met 12.500 euro per jaar gefinancierd. “Dat was heel welkom, want financiën zijn voor een initiatief als dit een voortdurende bron van zorg. Maar vooral herinner ik me dat we dachten: de gemeente geeft ons erkenning en waardering voor wat we doen. En die waardering is gebleven, ook bij de heropening afgelopen september was de gemeente aanwezig.”

Gezegend met vrijwilligers

De drijvende kracht in Meet-Inn zijn de vrijwilligers, zegt Klaas. “We willen er zijn voor de gasten. Ons streven is, zoals professor Baart het als voorvechter van de presentiebenadering ons 25-jarig jubileum verwoordde: ‘aansluiten bij waar de ander op dit moment is’.” Meet-Inn is gezegend met een groep van bijna honderd vrijwilligers die zich met hun hart inzetten voor de gasten.

“Een organisatie die relationeel werkt trekt ook weer nieuwe vrijwilligers aan”

De uitdaging in de afgelopen negen jaren was om daarachter een organisatie te bouwen die professionaliteit uitstraalt. Want dan voelt de vrijwilliger zich ook gesteund om het beste uit zichzelf te halen. Klaas vraagt zich af of we daar al helemaal zijn. “Die organisatie is in ieder geval iets om aan te blijven werken. Want onze gasten verdienen het dat we hen op de best mogelijke manier benaderen, dat we relationeel werken. Dan wordt Meet-Inn nog meer een plek waar ze vaker willen komen. En het trekt ook weer nieuwe vrijwilligers aan.”

Prachtig inloopcentrum

Ook de betrokkenheid vanuit de kerken is in de afgelopen periode toegenomen, merkt Ab op. Meet-Inn is een initiatief van de kerken in Ede en omgeving, maar aan de relatie moeten we over en weer blijven bouwen natuurlijk, vult Klaas aan. “We zijn gaan werken met een onderscheid tussen participerende en sympathiserende kerken. De tweede groep draagt ons in financieel opzicht een warm hart toe, de eerste groep is daarnaast ook betrokken in het bestuur van Meet-Inn.”

Verder is bij de kerken nadrukkelijker de vraag neergelegd of ze hun rol willen nemen in het werven van vrijwilligers en gasten. Daarmee is de positie van de kerken in Meet-Inn steviger geworden. “Je merkt in de bestuursvergaderingen dat we het goed hebben en dat we samen nadenken hoe we de verbinding kunnen leggen tussen Meet-Inn en de kerken. We hopen dat nog meer kerken participant willen worden. Meet-Inn is een prachtig inloopcentrum om aan mee te bouwen.”

Klaas Kopinga in gesprek met Ab Koskamp
“Je moet aansluiten bij waar de ander op dit moment is”

Moment van dankbaarheid

Het is goed om na negen jaar voorzitterschap met het bestuurswerk te stoppen, vindt Klaas. “Na zo’n periode is het verstandig om te stoppen. En gelukkig hebben we in John Brunekreeft een goede opvolger gevonden. Maar ik denk wel dat ik het ga missen hoor.” Zoals het steeds terugkerende moment waarop de jaarrekening gemaakt moet worden. “Dat was ieder jaar weer een moment van grote dankbaarheid richting God en mensen. Dat rijst echt boven mij uit, ik kan eigenlijk niet uitleggen hoe dat werkt.”

“Het is verstandig om te stoppen, maar ik denk wel dat ik het ga missen”

Want Meet-Inn heeft ieder jaar heel veel geld nodig om te bestaan. En ieder jaar was er uiteindelijk een moment dat er toch weer voldoende geld is om alle rekeningen te kunnen betalen en te blijven bestaan, vertelt Klaas. “Dat is in de afgelopen negen jaar keer op keer gebeurd. Dat geeft mij dankbaarheid naar de mensen die geld geven. Maar ook dankbaarheid naar God, dat God daarmee ons bestaansrecht bevestigt. Het zou letterlijk zonde zijn, als wij dan zouden denken dat er geen plek is voor Meet-Inn.”