Met uw donatie vernieuwen we de keuken

Ede, 25 juni 2021

Beste vrienden van Meet-Inn,

Na een winter vol beperkingen om het coronavirus de kop in te drukken, gloort er hoop op minder ziekte door het virus en weer meer vrijheden voor ons als mensen. En dat is goed nieuws! Mensen hebben behoefte aan sociaal contact en er ontstaan weer meer mogelijkheden daartoe. Ook in Meet-Inn.

Langzaam maar zeker kunnen we de activiteiten van Meet-Inn weer opstarten. De gezamenlijke maaltijden bijvoorbeeld. Die vormen een wezenlijk onderdeel van al het moois dat we vanuit ons inloopcentrum aan te bieden hebben. En juist voor die maaltijden wil ik in deze brief uw aandacht vragen.

Om tot een verantwoorde bereiding te komen van deze maaltijden, is een goed gefaciliteerde keuken noodzakelijk. En vele jaren lang hebben onze vrijwilligers in de huidige keuken de maaltijden bereid. Het moeten er duizenden geweest zijn. Nu echter is vervanging van de complete keukeninventaris noodzakelijk. De huidige apparatuur is bedrijfseconomisch gezien allang afgeschreven en begint ook daadwerkelijk defecten te vertonen. Het kan zo niet langer.

Sinds anderhalf jaar zijn wij achter de schermen bezig om te komen tot een concreet en goed onderbouwd plan om de keuken te vernieuwen. En dat plan ligt er nu. Maar om tot realisatie over te kunnen gaan, zijn uiteraard veel financiële middelen noodzakelijk. Gelukkig hebben we inmiddels al een ruim deel van het benodigde bedrag klaarstaan.

Voor de nog niet gedekte kosten, nog zo’n 15.000 euro, doen wij hierbij een beroep op u. Wilt u ons steunen met een donatie om de vervangingsplannen voor de keuken geheel te kunnen verwezenlijken? Samen dragen we er dan aan bij dat we de gasten van Meet-Inn ook de komende jaren een maaltijd kunnen blijven voorzetten. In een keuken waarin onze vrijwilligers dit verantwoord, met oog voor voedselveiligheid en veilig werken, mogen doen.

Wilt u ons helpen door een extra gift over te maken op IBAN NL47 RABO 0136 6719 18 ten name van Stichting Steunfonds Meet-Inn te Ede onder vermelding van “Donatie keuken”?

Namens onze gasten en alle bij Meet-Inn betrokken vrijwilligers bij voorbaat hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

John Brunekreeft
voorzitter Meet-Inn

P.S: Met uw steun voor de vernieuwing van de keuken bieden we onze gasten ook de komende jaren een goede en gezellige maaltijd aan.