Blijft u ons werk steunen?

Beste vrienden van Meet-Inn,

Wie had ooit gedacht dat 2020 zo zou verlopen? Een wereldwijde pandemie heeft ons allemaal getroffen. De wereldgezondheid is ernstig aangetast. Helaas zijn er vele gezinnen getroffen door een enorm leed van ernstige ziekte en verlies. Voor hen voelt deze decembermaand absoluut niet als een feestmaand. Laten wij hen in gebed nabij zijn.

De gezondheidscrisis, met alle beperkende maatregelen van dien, brengt ook een economische crisis met zich mee. We horen en zien het elke dag om ons heen. Ook Meet-Inn moest haar geplande activiteiten bijstellen. Nieuwe plannen werden opgetuigd om beter aan te sluiten bij de op dat moment geldende maatregelen. En om zo contact te kunnen blijven houden met de mensen om ons heen die wij anders zo graag in Meet-Inn hadden ontmoet.

Zo kan Meet-Inn in deze moeilijke tijd een lichtje laten blijven schijnen voor hen die zo verlegen zitten om sociaal contact.

Dit werk van gastvrijheid kunnen wij alleen blijven doen door de steun van onze achterban, te weten kerken, trouwe donateurs en maatschappelijk betrokken bedrijven. Wilt u ons juist nu extra financieel ondersteunen? Met bijvoorbeeld een donatie van 50, 100 of 300 euro?

Wilt u ons helpen door nog dit jaar een gift over te maken op IBAN NL47 RABO 0136 6719 18 ten name van Stichting Steunfonds Meet-Inn te Ede?

Ik wens u namens de gasten, vrijwilligers, coördinatoren en het bestuur van inloopcentrum Meet-Inn een gezegende maand en een gezond en gastvrij 2021!

Met vriendelijke groet,
John Brunekreeft
voorzitter Meet-Inn

Giften en legaten aan Stichting Steunfonds Meet-Inn zijn aftrekbaar van de belasting. We zijn door de Belastingdienst erkend als een ANBI.

Een heel lekkere manier om ons werk te steunen is door uw oliebollen bij Meet-Inn te kopen. Ze kosten 4 euro per zak van 10 (naar keuze met of zonder rozijnen). Bestellen kan tot 29 december via info@meet-inn.nl.
Welkom op onze online nieuwjaarsreceptie op vrijdag 8 januari 2021 om 19.30 uur. Aanmelden kan hier.