Achtergrondinformatie - Stichtingen

Stichtingen

In 1988 zijn de onderstaande stichtingen opgericht voor het exploiteren van Meet-Inn.

Prot.Chr. Stichting "Meet-Inn"
Meet-Inn Inloopcentrum ressorteert onder de Prot.Chr. Stichting ‘Meet-Inn’.

Secretariaat: Notaris Fischerstraat 10, 6711 BC Ede

Dagelijks bestuur: J. Bos-Houweling, W. Geluk, J.A. Kiefte-Boersema, J.W. Kooiman, K. Kopinga, D.J. Veldhuizen, J.L. Verbakel.

College van Advies: A.J. Koskamp en E.E. Laagland Winder

Stichting Steunfonds Meet-Inn
Deze stichting int en beheert de financiële middelen die ten goede komen aan de "werkstichting" Meet-Inn. Giften en legaten ter ondersteuning van Meet-Inn zijn welkom op bankrekening IBAN NL47RABO 0136 6719 18 t.n.v. Stichting Steunfonds Meet-Inn te Ede.