Achtergrondinformatie - Oprichting

Oprichting

De ontstaansreden van Meet-Inn was de toenemende jeugdproblematiek (werkloosheid, integratie, etc.) in Ede in de tweede helft van de jaren tachtig.
Vanuit de diaconale missie van een groot aantal protestants christelijke kerken is de stichting opgericht. Het toenmalig bestuur kreeg de opdracht om studenten samen te brengen met de jongeren in de wijk, zodat ze elkaar konden ondersteunen in solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid.

Na een periode van voorbereiding werd Meet-Inn op 10 september 1988 geopend. In de loop der jaren is Meet-Inn veranderd van jongerencentrum naar inloopcentrum.

Nog steeds ontleent Meet-Inn haar bestaansrecht aan deze christelijke beginselen: tegenwicht bieden aan de individualisering van de maatschappij en de daarmee samenhangende vereenzaming.