Achtergrondinformatie - Missie, visie en doelstelling

Missie, visie en doelstelling

In het meerjarenbeleidplan 2016- 2019 staan de missie, visie en doelstelling als volgt omschreven.

Missie

Meet-Inn vervult een diaconale opdracht, mede namens de participerende kerken in de regio Ede. Vanuit deze opdracht wil Meet-Inn present zijn in de samenleving door een gastvrije plek te bieden aan mensen die door omstandigheden een klein netwerk hebben of zich in een sociaal isolement voelen. Ontmoeting, ontspanning en ondersteuning zijn daarbij centrale thema’s, waaraan door een deskundig team van vaste medewerkers en vrijwilligers vorm en inhoud wordt gegeven. Waar het voor de gasten wenselijk is, wordt in het realiseren van de dienstverlening samengewerkt met andere organisaties. Meet-Inn doet haar werk vanuit de christelijke overtuiging en het geloof dat God de mens heeft gemaakt om met elkaar in harmonie te leven en voor elkaar te zorgen.

Visie

Meet-Inn nodigt gasten uit om binnen het inloopcentrum zichzelf te kunnen zijn, anderen te ontmoeten en met eigen talenten dienstbaar te zijn aan anderen binnen Meet-Inn. Gasten worden met respect en waardigheid tegemoet getreden. In haar dienstverlening gaat Meet-Inn uit van door gasten aangegeven behoeften en wensen. Zij zal zich inzetten om deze vraag te helpen beantwoorden zolang deze past binnen de mogelijkheden van Meet-Inn en die van haar medewerkers en vrijwilligers. Daarbij is gastvrijheid een kernwaarde en zijn ontmoeting, ontspanning en ondersteuning richtinggevende en grensbepalende termen in de dienstverlening.

Doelstelling

Meet-Inn wil voorbijgangers en vaste bezoekers, op een gastvrije en laagdrempelige manier ontmoeting, ontspanning en (ontwikkelingsgerichte) activiteiten aanbieden. Zij streeft ernaar met haar inloopcentrum zes dagen per week op vaste tijden geopend te zijn. Meet-Inn wil haar dienstverlening bestendigen en de herkenbare positie van het inloopcentrum in Ede en omgeving verstevigen, voor zowel gasten als partners.

 

Klik hier om het meerjarenbeleidplan 2016- 2019 te downloaden.